Jednostranná studená položka
Chladicí okruh s více stanicemi
Soustružení Truning Work
Zpracování kování za tepla
Ruční nit válcování
Zpracování vrtů
Zpracování ohybu
Automatické válcování nití